back

available languages:

Wat stimuleren wij ?

De vereniging heeft tot taak de belangen van het volkstuinwezen en privé tuinen in België te bevorderen.
Er zijn 3 hoofdpijlers: beheer van volkstuinparken, promoten van de aanleg van nieuwe parken en het informeren van alle amateur tuinliefhebbers bij middel van maandelijks ledenblad en een aantrekkelijke website.

Zij doet dit door publicaties uit te geven die de amateur-tuinder helpen bij het uitoefenen van zijn vrijetijdsbesteding, en het organiseren van voordrachten.

 

België

National Verbond van Volkstuinen /
Ligue Nationale du Coin deTerre
et du Foyer-Jardins Familiaux

Tuinhier vzw
Ieperseweg 87, B-8800 Rumbeke-Beitem
Tel: 0032-9-267 87 31
E-Mail: info@tuinhier.be
Homepage(vzw de vlaamse Volkstuin): www.tuinhier.be

legal notice ::: contact ::: home ::: sitemap ::: FACEBOOK facebook