back

available languages:

Manifestaties

Op nationaal vlak wordt jaarlijks een contactvergadering gehouden.

Op internationaal vlak neemt het Nationaal Verbond deel aan de algemene vergadering van het Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux asbl.

Een delegatie van het Nationaal Verbond neemt eveneens deel aan de internationale congressen en seminaries.

Op regionaal, provinciaal en plaatselijk vlak hebben talrijke bestuurs- en werkvergaderingen plaats, worden heel wat samenkomsten belegd (o.m. feestvergaderingen, recitals en andere activiteiten). Het totale aantal van deze vergaderingen mag  jaarlijks op 2 500 geschat worden.

Op die manier stimuleert men een goede sfeer van samenwerking en kunnen de tuinders ervaring opdoen van hun tuinvrienden.

In veel afdelingen wordt bovendien tot groepsaankopen overgegaan (zaden, planten, meststoffen, tuinbouwmateriaal enz.).

Naar de toekomst toe wil onze vereniging verder betrachten de nodige gronden ter beschikking te stellen opdat iedere tuinder in de mogelijkheid zou kunnen worden gesteld hierop een gezonde en ontspannende activiteit te ontplooien. Zij wil tevens de nieuwe vormen van gemeenschappelijk tuinieren onder de aandacht brengen.

Op zaterdag 1 oktober 2016 vond het 2-jaarlijkse Tuinhiercongres plaats in de Limburghallen te Genk. Het was een gevulde voormiddag met diverse sprekers. In de namiddag waren er boven- en ondergronds (mijnstreek) gerelateerde gegidste activiteiten.

Tuinhier met zijn ruim 210 afdelingen en 22 000 leden, wil de streefdoelen duurzaamheid en biodiversiteit in het tuingebeuren koesteren en doorgeven naar de toekomst. Zelfs na het 120-jarig bestaan is en blijft Tuinhier een heel mooi gebeuren.

Een prachtige formule om de bestuursleden te bedanken en het gevoel van samenhorigheid aan te wakkeren en ideeën uit te wisselen.

Tuinhieren vraagt meer dan groene vingers, er is het nodige lobbyen met overheden en wetenschappelijke instellingen. Management en engagement naar besturen zijn mede belangrijk zijn voor een optimale werking van de vzw Tuinhier.

De intercommunale 'Limburg.net', is een believer van de gesloten kringloop. Volkstuinen zijn economisch interessant en versterken de sociale cohesie.

In 2019 zal een Tuinhiercongres plaats vinden. Om nieuwe initiatieven op te starten maakt Tuinhier gebruik van werkgroepen. Zij zorgen voor een bottom-up stroom van ideeën en praktiseren voorstellen.

België

National Verbond van Volkstuinen /
Ligue Nationale du Coin deTerre
et du Foyer-Jardins Familiaux

Tuinhier vzw
Woodrow Wilsonplein 2, Lokaal 415, B-9000 GENT
Tel: 0032-9-267 87 31
E-Mail: info@tuinhier.be
Homepage(vzw de vlaamse Volkstuin): www.tuinhier.be

legal notice ::: contact ::: home ::: sitemap ::: FACEBOOK facebook