back

available languages:

Manifestaties

Op internationaal vlak neemt het Nationaal Verbond deel aan de algemene vergadering van het Fédération Internationale des Jardins Familiaux a.s.b.l..

Een delegatie van het Nationaal Verbond neemt eveneens deel aan de internationale congressen en seminaries.

Jaarlijks gaan er ongeveer 1000 vormingen door met daarnaast nog een 600-tal uitstappen,…
In veel afdelingen wordt bovendien tot groepsaankopen overgegaan (zaden, planten, meststoffen, tuinbouwmateriaal enz.).

Naar de toekomst toe wil onze vereniging verder betrachten de nodige gronden ter beschikking te stellen opdat iedere tuinder in de mogelijkheid zou kunnen worden gesteld hierop een gezonde en ontspannende activiteit te ontplooien. Zij wil tevens de nieuwe vormen van gemeenschappelijk tuinieren onder de aandacht brengen.

Tuinhier met zijn ruim 200 afdelingen en 16 800 leden, wil de streefdoelen duurzaamheid en biodiversiteit in het tuingebeuren koesteren en doorgeven naar de toekomst. Zelfs na het 125-jarig bestaan is en blijft Tuinhier een heel mooi gebeuren.

Tuinhieren vraagt meer dan groene vingers, er is het nodige lobbyen met overheden en wetenschappelijke instellingen. Management en engagement naar besturen zijn mede belangrijk zijn voor een optimale werking van de vzw Tuinhier.

In 2022 ging er een Tuinhiercongres door. Om nieuwe initiatieven op te starten maakt Tuinhier gebruik van werkgroepen. Zij zorgen voor een bottom-up stroom van ideeën en praktiseren voorstellen.
Op nationaal vlak wordt maandelijks een contactvergadering gehouden.

België

National Verbond van Volkstuinen /
Ligue Nationale du Coin deTerre
et du Foyer-Jardins Familiaux

Tuinhier vzw
Ieperseweg 87, B-8800 Rumbeke-Beitem
Tel: 0032-9-267 87 31
E-Mail: info@tuinhier.be
Homepage(vzw de vlaamse Volkstuin): www.tuinhier.be

legal notice ::: contact ::: home ::: sitemap ::: FACEBOOK facebook