back

available languages:

Publicaties

 1. In 2007 werd «Volkstuinen - een geschiedenis» gepubliceerd ; Deze studie is tot stand gekomen door onze vereniging, en werd opgesteld door de universiteit van Leuven (KADOC).
  De volkstuinen zijn eigenlijk een stuk sociale geschiedenis van de 19de en 20 ste eeuw.

  Deze publicatie bevat een aantal interessante bijdragen :
  • Volkstuinen : actualiteit van het verleden
  • Georganiseerd tuinieren met een sociale missie
  • Spitten om te eten, tuinieren om te ontspannen
  • Anti gif van de moderne stad
  • Betekenis van de volkstuin voor het wonen in Vlaanderen tijdens het interbellum
  • Volkstuintjes in oorlogstijd
  • De volkstuin in de derde wereld
 2. Onze vereniging is in het jaar 2005 tot het besluit gekomen dat er weinig hard materiaal beschikbaar was (cijfermateriaal) voor een beleidsmatige aanpak om het tekort aan volkstuinen te verhelpen. Dit bleek een noodzakelijke voorwaarde te zijn voor steun vanwege de overheid.

  Daartoe werden – in samenwerking met onze vereniging en met betoelaging van de Vlaamse Overheid – door de Universiteit van Gent een aantal studies gepubliceerd
  • Juli 2007 : toestandsbeschrijving van de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke benadering
  • September 2010 : Handleiding voor gemeenten voor de aanleg van een volkstuinpark
  • September 2010 : behoeftenbepaling in een beperkt aantal kleine gemeenten
  • September 2010 : knelpunten en potenties van de bestaande volkstuinparken
 3. Door het Vlaams regionaal Verbond wordt het maandblad "TUINHIER" uitgegeven.
 4. VADEMECUM: De bijen in de volkstuinen.

  pdf
  pdf PDF file

 

In 2016 werd de moestuinwijzer door onze vereniging opgesteld en gedrukt op 10 000 exemplaren in samenwerking met de vereniging van de Vlaamse provincies.

In 2018 werd de Groeiwijzer gedrukt en bedeeld. Deze publicatie is specifiek voor de lokale afdelingen. Het is een gids voor goed bestuur. Elk jaar lanceert Tuinhier extra fiches die in de map bijgevoegd kunnen worden.

België

National Verbond van Volkstuinen /
Ligue Nationale du Coin deTerre
et du Foyer-Jardins Familiaux

Tuinhier vzw
Woodrow Wilsonplein 2, Lokaal 415, B-9000 GENT
Tel: 0032-9-267 87 31
E-Mail: info@tuinhier.be
Homepage(vzw de vlaamse Volkstuin): www.tuinhier.be

legal notice ::: contact ::: home ::: sitemap ::: FACEBOOK facebook